diversified power plant


madhya pradesh , bhopal
madhya pradesh , bhopal
tamil nadu , salem
tamil nadu , salem
karnataka , banaskantha
orissa , bhubaneswar
tamil nadu , arakkonam
maharashtra , mumbai